Köpa subutex i Stockholm

Subutex

Människor som vill bli av med opioidberoende och kan inte göra det på egna styrkor kan söka hjälp från en läkare och få ett recept för att köpa Subutex.

Subutex är ett läkemedel för behandling mot beroende på opioder. För att bekämpa beroende på opioider bland svenskar förskrivas Subutex under hösten 1999. Sedan dess är läkemedlet ett av de som används mest i ersättningsterapi mot opioidberoende.

Subutex är ett handelsnamn för semisyntetisk opioid Buprenorfin, som erhålls genom syntisering från opiumalkaloid Tebainum.

Som en partiell agonist av opioidreceptorer användes Subutex för att utföra korta kurser av detox- och antiabstinensterapi. Läkemedlet underlättar adaptering till behandling med opioidreceptor antagonister och befrämjar att dra sig från användning av psykoaktiva medel.

Till skillnad från andra EU-länder, där Subutex har godkänts som ett läkemedel för behandling mot opioidberoende hos tonåringar över 16 år, i Sverige kan läkemedlet ges till ungdomar från 15 år.Om din läkare har rekommenderat att köpa Subutex för att behandla en tonåring innan användning bör du läsa bipacksedeln till läkemedlet tillsammans med en tonåring och övertyga honom om behovet av behandlingen.

Efter aplicering binder Subutex till opioidreceptorer och undertrycker verkan av andra agonister.Det första intyget hos ungdomar och vuxna som har inte närvarande abstinenssymtom kan ibland orsaka starka symtom. I det här fallet bör du söka hjälp från en läkare. Innehavare av godkännde för leverans av Subutex på den svenska marknaden är ett brittiskt företag Indivior. Idag är Indivior det enda läkemedelsföretaget som levererar läkemedlet på svenska apotek.

En av Subutex fördelar är att tabletterna upplöses lätt i liten volum av saliv och skapar hög koncentration av läkemedlet. På grund av detta läkemedlet absorberas snabbt och fullständigt i munnen.Subutex kan du köpa på lokala apotek i en form av sublinguala resoribletter. Varje tablett innehåller 0,4 mg, 2 mg eller 8 mg av Buprenorfin. Tabletter Subutex för sublingual administrering bör läggas under tungan och hållas till helt upplösning.Du bör inte tugga, dela och svälja hela tabletter Subutex. Om du sväljer en tablet har den praktiskt inte effekten. Subutex terapi kräver att välja en individuell dos.

Patienter beroende på heroin eller andra opioider av korttidsverkan tar den första dosen av Subutex vid de första symptom på abstinenssyndrom. Den startdosen är från 0,8 mg till 4 mg en gång dagligen. Den dagliga dosen av Subutex ökas gradvis i enlighet med behoven hos varje patient. Således, kan den maximala enkeldosen inte vara mer 32 mg per dygn. Den upprätthållande dosen varierar vanligtvis från 12 till 32 mg.Att bibehålla den terapeutiska effektiviteten, bör du inte dela tabletterna och rekommenderas du att köpa just den dos Subutex som behövs för tillfället.

Subutex ackumuleras i kroppsvävnader, däribland levervävnad, och långsamt frigörs från dem, ock säkrar stabil koncentration av läkemedlet i blodet. Oriktigt användning av läkemedlet eller användning av höga doser ökar risken för allvarliga biverkningar.Det bestämmt att läkemedlet eliminerar inte den attraktionen att uppleva eufori, men en rätt dos av läkemedlet bidrar till att minska den fysiska och psykiska atraktionen att ta opiater.Som regel, är ersättnings upprätthållande terapi med Subutex långtidsbehandling. Hos vissa kan patienter varaktigheten av upprätthållande fasen, som följer efter fasen av stabilisering vara ungefär ett år.

En paus i användningen av Subutex kan få negativa konsekvenser och minska effekten av opioid upprätthållande terapi. Därför är det nödvändigt att ständigt ha tillräckligt förråd av läkemedlet och noga följa dess kvantitet.Om det är nödvändigt, rekommenderas du att köpa tabletter Subutex på för hand. Det förhindrar att avstå intyg av läkemedlet och kommer inte att tillåta minskning av Subutex nivå i kroppen.

Flera prövningar har visat att långtidsbehandling mot opioidberoende med Subutex hjälper till att stabilisera hjärnans funktion hos patienter som är beroende på opioider.

Följande positiva faktorer kan räknas till Subutex fördelar:

  • Låg möjlighet för överdosering;
  • Mindre utpräglade biverkningar;
  • Möjlighet att använda under graviditet.

Likväll bör det noteras att snabb utsättning av läkemedlet kan orsaka abstinenssyndrom och biverkningar. För att förhindra de rekommenderas du att minska dosen av Subutex gradvis.Subutex användning kan orsaka biverkningar såsom huvudvärk, ryggvärk, förstoppning, depression, illamående, kräkningar.En rätt användning regim av Subutex gör det möjligt för en person att känna sig bekväm och säker vid behandling mot opioidberoende.Effektivitet, bra säkerhetprofil ock bekväm användning befrämjar att de flesta manniskor strävar efter att köpa Subutex för behandling mot opioidberoende.