Köpa naltrexon på nätet

Naltrexon

Naltrexon är ett av de mest populära läkemedel för behandling och profylaktiska åtgärder mot alkoholberoende i Sverige. Det förskrivas till vuxna över 18 år i samband med psykologisk rådgivning och beteendeterapi.

Naltrexon hjälper avsevärt att minska suget efter alkohol. Det återställar en snabb återhämtning från alkoholism och minskar risken för återfall av sjukdomen.Det läkemedlet för behandling mot alkoholberoende godkändes för försäljning i Sverige den 4 februari 2005. Idag svenskar kan köpa Naltrexon i formen av filmdragerad tablett på 50 mg.

Distributörer av Naltrexon på den svenska läkemedelsmarknaden är sådana företag som AOP Orphan, Abcur, Accord, POA Pharma, 2care4 och Ebb Medical.Idag på apotek kan du köpa Naltrexon i blisterförpackningar, som innehåller från 7 till 98 originala tabletter.Regelbunden användning av tabletter Naltrexon hjälper att minska suget efter alkohol. Naltrexon minskar intensiteten av baksmällas symtom som illamående, svindel, kräkningar, överdriven törst, muntorrhet och huvudvärk.

Att kontrollera alkoholberoende effektivt, rekommenderas det att följa Naltrexon doseringsregime som ditt läkare har föreskrivit.

En lämplig dos och varaktighet av Naltrexon behandling beräknas beroende på det terapeutiska svaret på dess verkan:

  • Naltrexon rekommenderad dos är 50 mg per dygn
  • Om användningen av den dagliga dosen av Naltrexon hjälper inte att bli av med alkoholabstinenssymptom, kan den ökas till den maximala dosen på100 mg
  • Den Naltrexon högst användningstiden är cirka 90 dagar
  • Vid behov av alkoholberoende långtidsbehandling kan Naltrexon återbehandling förskrivas

Den maximala lindringen av baksmällas symptom observeras under loppet av ungefär en timme efter användningen av Naltrexon tabletter 50 mg. Dess eliminering halv-tid är ungefär 13 timmar, därför inte rekommenderas det att ta mer än en dos av Naltrexon per dygn.

Naltrexon befrämjar minskning av baksmällas symptom på grund av inhibering av receptorer i hjärnan. Därför hjälper Naltrexon för att minska eller förebygga risken för fysiskt beroende av alkohol.För att bli av med alkoholabstinenssymptom i dag, köp Naltrexon på online-apotek nu. Kliniska studier har visat att Naltrexon har den gynnsamma säkerhetsprofilen.

I mycket sällsynta fall kan Naltrexon orsaka olika biverkningar, inklusive neurologiska, gastrointestinala eller allergiska: nervositet, sömnlöshet, hudutslag, magsmärta, ökad energi, asteni, smärta i muskler.Biverkningar för Naltrexon är dosrelaterade. Kan deras frekvens och intensitet minskas genom att minska en dos. Naltrexon ansamlas inte i en kropp och har inte beroendepotential vid användning av de genomsnittliga effektiva doser.

Naltrexon kontraindicerat med känd överkänslighet mot en eller flera av dess ingredienser, inklusive: Naltrexonhydroklorid, krospovidon, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, titandioxid, magnesiumstearat, hypromellos, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Användningen av Naltrexon är kontraindicerat i kombination med opioidanalgetika medel, inklusive Metadon, Tramadol eller Morfin på grund av den höga risken för abstinensbesvär. Även inkluderar listan över Naltrexon kontraindikationer allvarliga njursvikt eller lever.

Under behandlingen mot alkoholberoende rekommenderas du att följa följande Naltrexon försiktighetsåtgärder:

  • på ett stort behov av anestesi under behandlingen med Naltrexon rekommenderas du att ta smärtstillande medel utan opioidegenskaper;
  • användningen av Naltrexon bör börja vara tidigast en vecka efter avslutad behandlingen med opioidinnehållande läkamedel;
  • för att bestämma närvaron eller frånvaron av samtidiga sjukdom, före och under behandlingen med Naltrexon rekommenderas du att ta tester i njurar- och leverfunktion.

Naltrexon rekommenderas inte under graviditet. Före början av alkoholism behandling hos en gravid kvinna bör fastställas omfattningen av de Naltrexon fördelar och risker.Det läkemedlet för behandling mot alkoholberoende är receptbelagt, men på online-apotek kan du köpa Naltrexon utan recept. I Sverige endast säljs läkemedlet för att lindra baksmällas symtom under ett generiskt namn. Men på online-apotek kan du köpa Naltrexon under varumärket Ethylex.