Köpa sertralin utan recept på nätet

Sertralin

Under flera decennier har Sertralin använts framgångsrikt för behandling mot psykiska sjukdomar hos barn och vuxna. För behandling mot depression och paniksyndrom är nog för svenskar att köpa Sertralin och ta det en gång per dag i flera veckor.

Sertralin är ett läkemedel från gruppen av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Den Sertralin terapeutiska effekten är att blockera återupptaget av serotonin signalsubstansen. Antidepressiva medlet har hög selektivitet för serotoninreceptorer, och i terapeutiska doser har inte stimulerande eller sedativ verkan.

Efter peroral användning har Sertralin absolut biotillgänglighet, men absorberas långsamt. Läkemedlet uppnår maximal plasmakoncentration i 4-8 timmar efter peroral administrering. Eliminering halvtid varierar från 22 till 36 timmar. Sertralin konstant nivå i blodplasma uppnås efter en vecka under regelbunden användning.

Innan du börjar ta Sertralin bör du välja en av två former av läkemedlet:

  • tabletter på 25, 50 och 100 mg
  • koncentrat till oral lösning på 20 mg / ml.

På vanliga apotek är det antidepressiva läkemedlet receptbelagt. Men inte kräver nätet licensierade apotek en tidigare recept för köp av Sertralin. Det antidepressiva läkemedlet bör tas en gång dagligen på morgonen eller på kvällen. Intyg med matt avsevärt ökar biotillgänglighet av antidepressiva medlet med ungefär en tredjedel, så det rekommenderas att ta Sertralin med matt.Den startdosen av Sertralin för barn över 6 år och vuxna är 25 mg per dygn. Den dosen kan ökas gradvis till 25 mg dagligen inte mer än en gång i veckan. Den maximaldosen av Sertralin bör inte överstiga 200 mg dagligen.

I början uppnås den terapeutiska effekten under den första veckan av Sertralin användningen. Den maximala terapeutiska effekten kommer uppnås i 6 veckor av den regelbundna användningen av det antidepressiva läkemedlet.

Jämfört med andra medel i SSRI-gruppen är Sertralin det antidepressiva läkemedlet som tolereras bra hos patienter. Biverkningar kan förekomma endast under de första dagarna av behandlingen med Sertralin: illamående, diarré, darrningar, sömnstörningar, paniksyndrom eller ökad energi. Men som regel minskar eller försvinner biverkningarna helt efter 2-4 veckor av den regelbundna Sertralin användningen.

Även alla SSRI-hämmare har samma verkningsmekanism tycker internationella experter att Sertralin har den största faktabasen om effektiviteten och säkerheten hos patienter med psykiska störningar.

När du köper Sertralin bör du ta i beaktande att läkemedlet skiljer sig från andra läkemedel för behandling mot depression med ökade hjärtskyddande egenskaper. Kliniska prövningar har visat säkerhet, god tolerabilitet och den tillfredsställande effekten av Sertralin för behandling mot psykiska störningar hos patienter med instabil angina.

För en relativt lång (sedan 1990) period av Sertralins studien genomfördes ett stort antal av jämförande kliniska prövningar av medels effektivitet med andra antidepressiva läkemedel.

De jämförande kliniska prövningar har visat att bland alla läkemedel för behandling mot psykiska störningar Sertralin visar den bästa tolerabilitetsprofilen. Det betyder att patienter som har tagit Sertralin, sällan avbrytar behandlingen än patienter som har fått andra antidepressiva medel.

Således associeras användningen av Sertralin i samband med den mest gynnsamma balansen mellan effekten och tolerabiliteten. Därför är det antidepressiva läkemedlet ett läkemedel som man kan använda för behandling mot psykiska störningar, särskilt måttlig eller svår depression.

Fördelar med Sertralin:

  • låg läkemedelinteraktion potential
  • stabil plasmakoncentration utan ackumulering effekt
  • hög selektivitet för serotoninreceptorer, och avsaknaden av allvarliga biverkningar.

På vanliga apotek är det läkemedlet dyrt. En patient kan köpa läkemedlet på en av online-apotek där det säljs på ett rabatterat pris för att minska kostnader för Sertralin .

De första försöken att utveckla Sertralin genomförts sedan början av 1970-talet. Kemist Reinhard Sarges, som arbetade på företaget Pfizers, syntetiserade ett nytt ämne – Tametraline. Några år senare lyckades Kenneth Koe och Willard Welch utveckla ett nytt läkemedel baserat på Tametraline, som de kallade Sertralin.Framgångsrika kliniska prövningar på djur har bekräftat den höga effektiviteten av Sertralin hos förebygga huvudsymptom av psykiska sjukdomar. År 1991 var det antidepressiva läkemedlet godkändes i USA. Med tiden kommer det antidepressiva läkemedlet att säljas i många länder under olika varumärken.

Det första varumärket för Sertralin, registrerat i Sverige, var Zoloft. Läkemedelsföretaget Pfizer fick godkännande för försäljning av det antidepressiva läkemedlet den 19 januari 1995. Patentskydd på Zoloft löpte ut under 2005 ock började läkemedelsföretag tillverka generiska versioner Sertralin.Idag kan du köpa Sertralin under olika varumärke, inklusive Oralin, Setaloft, Seromeg, Serunato, Sertranat ock Sertrone. Också säljas läkemedlet under sitt nonpatenterad namnet. Leverantörer på svenska marknaden av läkemedel på grund av Sertralin är företag Orion, Ebb Medical, Ratiopharm, Actavis, Bluefish, KRKA, Tuva, Ranbaxy, Mylan och Alfred E Tiefenbacher.