Tradolan

Tradolan är ett av de mest populära smärtstillande medel i Sverige. Det innehåller den aktiva substansen Tramadol, och har en mild smärtlindrande effekt. Tradolan används för behandling mot måttlig till svår smärta hos vuxna och barn äldre än 12 år. Den ensam ägaren av rättigheterna till tillverkning av Tradolan är företaget Gerot Lannach. Opioidanalgetikum levereras av företaget Nordic Drugs på den svenska läkemedelsmarknaden.

Tradolan finns i fyra former:

 • droppar på 10, 30, 50 ml
 • filmdragerad tablett på 50 mg
 • depotablett på 100, 150, 200 mg
 • lösning för injektion på 50 mg / 1 mg, 100 mg / 2 ml.

Tradolan godkändes för försäljning i Sverige den 11 april 1997. Idag kan du köpa filmdragerad tablett, lösning för injektion eller depotablett Tradolan på svenska apotek. Om den mest bekvämma formen för dig är droppar Tradolan, kan du beställa dem på svenska online-apotek.Injektioner och filmdragerad tablett Tradolan hjälper till att lindra smärta i cirka 30 minuter. Den terapeutiska verkan av depotablett Tradolan börjar ungefär en timme efter användningen.

Tradolan har den kraftfulla smärtstillande effekten på grund av dubbel verkningsmekanism. Det smärtstillande medlet stimulerar selektivt opiatreceptorer och främjar koncentrationen av noradrenalin och serotonin.Tradolan doseringsregim väljs individuellt, beroende på patients ålder, etiologi och intensitet av smärta, läkemedels form av det smärtstillande medlet.

I början av den smärtstillande behandlingen av måttlig smärta rekommenderas du att använda Tradolan i en form av:

 • En depotablett på 100 mg två gånger per dygn, eller
 • Filmdragerad tablett på 150 mg i tre delade doser, eller
 • Från 50 till 100 mg av lösning för injektion i intervall på 4-6 timmar mellan doserna.

Tradolan injektioner kan administreras intravenöst eller intramuskulärt med en spruta eller en infusionspump. Intravenös injektioner Tradolan administreras gradvis, i ungefär tre minuter.Om den starta dosen av Tradolan ät nogt för bedömning, kan den ökas. Den maximala dagliga dosen av Tradolan för lindring av den måttliga neuropatiska smärtan är 400 mg.

När patienter har cancer eller postoperativa smärta kan förskrivas den dosen av Tradolan, som överstiger 400 mg per dygn. I dessa fall bör du bestämma omfattningen av de fördelar och risker med höga doser av Tradolan.Om du har ytterligare frågor om beräkningen av en dos eller injektion kan du fråga apotekspersonal på ditt lokala apotek. För att få ut den mesta effektiva och säkra behandlingen av smärtasyndrom bör du följa skyddsåtgärd vid användningen av Tradolan.

Med långvarig användning av höga doser ökar sannolikheten av förgiftning med Tradolan, vilket kan orsaka hypotoni, kramper, pupillförträngning eller andningsdepression. För att lindra dessa symptom på överdosering rekommenderas du att ta Stesolid, Dobutrex eller läkemedel med Noradrenalin.

 • Tradolan kan orsaka yrsel, illamående, dåsighet, kräkningar, svettning, förstoppning och huvudvärk.
 • Vid skarp avslutning av behandlingen kan Tradolan orsaka sömnlöshet, ökad energi, hyperkinesi, nervositet.
 • För att minska risken för abstinencesymptom under avslutning av den smärtstillande behandlingen bör dosen av Tradolan minskas gradvis.

Kliniska prövningar har visat den fördelaktiga säkerhetsprofilen av Tradolan. Dock har det opioidanalgetikum medlet låg beroendepotential och därför ingår i listan över receptbelagda läkemedel. Du kan köpa Tradolan utan recept på online-apotek.Tradolan har en liten lista med kontraindikationer. Inklusive, är Tradolan kontraindicerat med okontrollerad epilepsi och allvarliga leversjukdomar såsom hepatit eller cirros.

Användningen av Tradolan tillsammans med läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet, ökar risken för tremor, högt blodtryck, nystagmus, svår svettning eller feber. Av denna anledning är Tradolan kontraindicerat att använda eller administera samtidigt med lugnande medel, inklusive MAO-hämmare.

Den terapeutiska effekten och / eller verkansvaraktigheten av detta smärtstillande medel kan minskas vid användningen av Tradolan i samband med läkemedel som:

 • minskar blodkoagulering
 • ökar aktiviteten av leverenzymer
 • hindrar med bildningen av O-desmetyltramadol
 • inhiberar aktiviteten av opioidreceptorer.

För att undvika läkemedelsinteraktion, rekommenderas det att justera Tradolan dosen vid dess samtidig användningen med sådana läkemedel som Revia, Setofilm, Waran eller Tegretol.Tradolan rekommenderas inte för användning under graviditet. Kvinnor i fertil ålder rekommenderas att ta preventivmedel under smärtstillande behandling. Dock kan Tradolan föreskrivas under graviditet om de förväntade fördelarna överväger de potentiella riskerna.

På grund av det höga effektivitet för att lindra smärta är Tradolan mycket populärt. Det opioidanalgetikum medlet säljs till ett bra pris och är allmänt tillgängligt för patienter. Okså kan du köpa generiska versioner av Tradolan i Sverige, såsom Germadol, Tiparol, Nobligan eller Trampara.