Om du har orsakslös ångest, konstant spänning och rädsla, kan du köpa Xanor för att förbättra mentala tillstånd.Xanor är en bensodiazepinklass trunkuiliser. Läkemedlet används ofta för att behandla panik- och ångestsymptom av varierande svårighetsgrad hos vuxna och ungdomar över 18 år.

Den aktiva substansen i Xanor är Alprazolam. Läkemedlet har en ångestdämpande, lugnande, muskelavslappnande och sömna effekt. Dessutom visade det att trunkuiliser har lugnande och ångestdämpande aktivitet.Läkemedlet har ett uttalad ångestdämpande aktivitet, beroende på dess hög affinitet för bensodiazepinreceptorer. Xanor verkningsmekanismen är baserad på stimulering av GABA-receptorer och förändring av aktiviteten hos det monoaminergiska systemet.

Xanor skiler sig från andra bensodiazepinerklass lugnande medel med den genomsnittliga verkningstiden och mindre uttalad sedering. Kliniska prövningar har visat att läkemedlet kan effektivt minska depressionsymptom.

Xanor levereras på den svenska marknaden av läkemedelsföretaget Pfizer. Sedan 1985 har svenskar förmågan att köpa Xanor i en form av snabb frisättning tabletter.Varje tablett av det lugnande medlet kan innehålla 0,5 mg, 0,25 mg, 1 mg eller 2 mg Alprazolam. So en regel levereras tabletterna i en tryckförpackning på 20, 100 och 200 stycken per förpackning.

Sedan 1995 börjar Pfizer att leverera läkemedlet i en form av depottabletter. Svenskar kan köpa depottabletter Xanor i fyra doser: 0,5 mg, 1 mg, 2 mg och 3 mg.På grund av den höga lipofiliciteten penetrerar väl den aktiva substansen av det ångestdämpande medlet genom blod-hjärnbarriären, vilket bidrar till den snabba insättande terapeutiska effekten.Maximal plasmakoncentration uppnås i 1-2 timmer efter administreringen av Xanor. Den genomsnittliga eliminering halvtiden är cirka 11 timmar.

För den maximala kliniska effekten väljas dosen av Xanor i varje enskilt fall individuellt. Behandling av patienter med ångest bör börja med en dos på 0,25 till 0,5 mg tre gånger dagligen.För den maximala terapeutiska effekten kan dosen av Xanor ökas med en intervall av 3-4 dagar till en maximal daglig dos på 4 mg.

Beroende på patients behov och en doseringregim kan läkare rekommendera att köpa depottabletter eller snabb frisättning tabletter Xanor. Doseringregimen för depottabletter skiljer sig från doseringsregimen för snabb frisättning tabletter. För behandlingen av panik- och ångestsymptom används från 1 till 10 mg Xanor en gång dagligen.För att uppnå den önskade resultaten kan vissa patienter kräva att öka den dagliga dosen till 10 mg. Depottabletter Xanor inte krossas, tuggas eller delas. Dessa tabletter är utformade för att bromsa upplösning av läkemedlet i kroppen.

Xanor har unik psykotropisk aktivitet, vilket gör det effektivt vid behandlingen av sjukdomar med en alarmerande symtom av varierande svårighetsgrad.Sådana sjukdomar inkluderar överdriven ängslan och oro som åtföljs av muskelspänningar, andnöd, känsla av kvävning, hjärtklappning, svaghet, yrsel.För att effektiv minskning av ångest, rastlöshet och spänning i samband med paniksjukdom kan du köpa Xanor.Förutom sin ångestdämpande effekt har Xanor den antidepressiva verkan. Effekten av läkemedlet är jämförbar med effekten av tricykliska antidepressiva medel.

Det är bevisat att det lugnande medlet är effektivt vid behandling mot depression, tillsammans med ångestsymtom. På grund av dess egenskaper, kan Xanor användas som det dagtida lugnande medlet hos patienter med ett brett utbud av ångest och panikstörningar.

Patienter som vill köpa Xanor snabbt, kan beställa det lugnande medlet på nätet . Att köpa läkemedlet på online-apotek är fördelaktig eftersom gör det möjligt för patienten att bibehålla sekretessen.Vissa online-apotek erbjuder snabb leverans av Xanor till den angivna adressen, så att du kan få läkemedlet snabbt och du behöver inte att gå ut av ditt hem eller kontor.Det bör noteras att är det inte möjligt att köpa Xanor tabletter utan recept på online-apotek, därför att i Sverige är läkemedlet receptbelagt.

Även om du har köpt Xanor inte på nätet men på ditt lokala apotek innan användningen av läkemedlet, rekommenderas du att läsa bipacksedeln och bekanta dig med doseringsregimen.Läkemedlet kan interagera med andra läkemedel och förbättra deras verksamhet. Kombinerar inte Xanor med medel som har den deprimerande effekten på det centrala nervsystemet.

Under användningen av läkemedlet rekommenderas du att vägra från alkohol eftersom det kan öka dåsighet och yrsel. Du bör undvika Xanor användningen tillsammans med sömnmedel, antidepressiva och vissa antihistamina medel.Om du köp läkemedlet Xanor omedelbart efter samråd med din läkare läs listan över medel som kan förstärka Xanor verkan innan den första användningen av en terapeutisk dos.Det kan hjälpa till att undvika oönskade biverkningar ock maximera effekten under behandlingen mot panik ocn ångesstörningar.