Köpa zoloft på nätet

Zoloft

Zoloft är ett av de mest studerade och mest populära läkemedel för behandling mot affektiva och ångestsjukdomar. För mer än 15 år har svenskar möjlighet att köpa Zoloft och använda det för behandlingen mot ångest och depressionstörningar. Zoloft är ett antidepressiva läkemedel från selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) gruppen. Den aktiva ingrediensen Sertralin har hög affinitet med serotoninreceptorer och har en liten effekt på återupptagningen av dopamin och noradrenalin.

Zoloft har en direkt farmakokinetisk profil. Efter peroral administrering absorberas läkemedlet långsamt, men har god biotillgänglighet. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 4,5-8 timmar efter peroral administrering. Zoloft eliminering halvtid är cirka 26 timmer. Stabil plasmakoncentration uppnås i ungefär en vecka av daglig administering.

Innan du börjar behandlingen med antidepressivt läkemedlet bör du välja en av två beredningsformer av Zoloft:

  • tabletter på 25, 50 och 100 mg
  • peroral lösning koncentrat på 20 mg / ml.

På en typisk apotek kan det antidepressiva läkemedlet vara dyrt. För att minska kostnader för köp av Zoloft, kan en patient använda en av de online-apotek ock köpa läkemedlet på ett mer lågt pris. Lång eliminering halvtid (26 timmar) gör det möjligt att ta Zoloft en gång per dygn. Tabletterna bör tas med mycket vatten, kan koncentratet blandas med vatten eller juice och tas som en lösning. Intyg av Zoloft med mat ökar signifikant biotillgängligheten av läkemedlet, så läkare rekommenderar att ta det antidepressiva läkemedlet med matt.

För att minska symptomen av psykiska sjukdomar är den startdosen av Zoloft:

  • för barn som är äldre än 6 år – 25 mg
  • för vuxna – 50 mg.

Den dagliga dosen av Zoloft kan gradvis ökas till 25 mg, men inte oftare än en gång i veckan. Den noggranna gradvisa individualla doseringsregimen av Zoloft ger den tillräckliga kliniska effekten av läkemedlet med bättre tolerans jämfört med andra antidepressiva läkemedel. Trots att för att uppnå den fulla terapeutiska effekten behöver Zoloft 2-4 veckor, efter de första 7 dagarna av behandlingen förbättras sömn, minskas ångest och rastlöshet hos patienter. Ersättning terapi mot svåra depression störningar med hjälp av Zoloft ska pågå i minst 6 månader.

Fördelar med Zoloft:

  • minimal interaktion med andra läkemedel
  • ingen stimulerande, sedativa och antikolinerga åtgärder
  • den goda balansen mellan positiva kliniskt svar och tolerabilitet.

När en patient köper Zoloft, bör det noteras att läkemedlet kan användas för att förbättra symptomen som följer depression. Kliniska prövningar har bekräftat effekten av Zoloft, inte bara vid behandling av psykiska störningar, men också en positiv effekt av läkemedlet på kliniska manifestationer och prognos på komorbida kardiovaskulära och immun inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Av alla antidepressiva medel i SSRI-gruppen är Zoloft ett av de mest studerade läkemedlen när det gäller påverkan på hjärtfunktionen. Zoloft siljer sig med säkerhet och god tolerans hos hjärtpatienter med psykiska störningar.

Hjärtskyddande egenskaper av Zoloft förklaras med blockad av intracellulär kalciummobilisering, såväl som minskning av trombocytaktivitet. Den anti-trombocyt effekten gör Zoloft populärt för behandling mot psykiska störningar hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.Depressionssjukdomar förvärra ofta symptom på reumatiska sjukdomar. I detta avseende rekommenderar läkare att köpa Zoloft patienter med reumatoid artrit. Den effektiva behandlingen mot depression med hjälp av Zoloft förbättrar det kliniska förloppet av reumatiska sjukdomar.

Tillsättning av Zoloft hos patienter med reumatoid artrit och komorbida depressiva störningar förbättra mental tillstånd, avsevärt ökar effektiviteten i komplex terapi och förbättrar överföring av smärta.

Zoloft antidepressiva effekten har den positiva effekten på neuroimmun och neuronsignalsubstans system som är involverade i patogenesen av somatiska sjukdomar. Således leder användningen av Zoloft i den kombinerade behandlingen av depression hos patienter med somatiska sjukdomar inte bara till förbättring av livskvaliteten hos patienter, men också till förbättring av relaterade sjukdomar symptomen.

Zoloft är det första antidepressiva läkemedlet baserad på Sertralin. Läkemedlet är ett derivat av det antipsykotiska medlet Tametraline och syntetiserades år 1977 av kemister Kenneth Koe och Willard Welch, som arbetade i företaget Pfizer.Först tänktes Sertralin att använda som ett antipsykotiskt medel. Men de första kliniska prövningarna på djur under ledning av Albert Weissman, visade signifikant antidepressiv aktivitet av läkemedlet.

Den första land, där blev det möjligt att köpa Zoloft, var USA. År 1991 godkändes läkemedlet för behandling mot depression och panikstörningar hos patienter äldre än 18 år. Med tiden har det antidepressiva läkemedlet använts i många länder runt om i världen. Åt 2002 godkändes Zoloft för behandling mot tvångssyndrom hos barn som är äldre än 6 år. I Sverige används tabletter Zoloft för att lindra symptom på depression från den 19 januari 1995. Fyra år senare dök koncentrat till peroral lösning ut på svenska apotek. En leverantör av läkemedlet är läkemedelsföretaget Pfizer. Företaget Ebb Medical genomför parallellimport av Zoloft från Ungern och Portugal. På en typisk apotek säljs läkemedlet endast med recept. På online-apotek får patienter att genomföra köp Zoloft utan recept.